Манш Обик. Докладвал Описание Решение
1 1 Race Control Alex Neuman – Неизпълнено наказание 20 ШТ за отбора
1 1 Reported 88 vs 70 3 НТ, 5 ШТ за Бойко Шопов и 6 за отбора
1 1 Reported 8 vs 3 3НТ, 7ШТ (5+2) за Димитър Драганов и 6ШТ за отбора
1 1 Reported 57 vs 13 БДП
1 4 Reported рестарт на състезанието 25 and 26 – старт финалната права БДП
1 4 Reported 70 vs 3 БДП
1 16 Reported 70 vs 50 3НТ, 5ШТ за Бойко Шопов и 6 за отбора
1 17 Reported 19 vs 25 БДП
1 19 Reported 1 vs 70 БДП
2 1 Reported 64 vs 8 3НТ, 5ШТ за Алекс Цаков и 6 за отбора
2 1 Reported 7 vs 13 2НТ за МИхаил Великов и 4 за отбора
2 1 Reported 277 vs 15 БДП
2 13 Reported 001 vs 25 vs 277 БДП
2 14 Reported 5 vs 277 3НТ, 5ШТ и 6 за отбора на Димитър Драганов
2 16 Reported 001 vs 25 БДП
2 18 Reported 87 vs 1 2НТ за Васил Ангелов и 4ШТ за отбора
2 18 Reported 1 vs 33 реджойн 2НТ за Росен Гицов и 4ШТ за отбора
2 18 Reported 5 vs 12 (кола 5 е със син флаг) 2 НТ за Даниел Марков и 4ШТ за отбора
2 19 Reported 001 vs 7 БДП
2 20 Reported 33 vs 1 3НТ, 5ШТ за Антоан Станков и 6ШТ за отбора на Станков
2 17 Димитър Драганов Даниел Марков vs. Деян Георгиев (Димитър Драганов) Разгледана по-горе
Bulgarian BG English EN