RaceОб.ЗавойСитуация
111Даниел Марков 5 – Иван Маринов 46 – Михай Великов 7 – Росен Гитцов 1 – Мирослав Петков 50 – Димитър Палаузов 88 – Пламен Димитров 13БДП – СИ
112Васил Ангелов 487 – Рой Верваеке 14 – Галин Петров 2772НТ и 4 ШТ за отбора за Васил Ангелов
112Даниел Марков – Михайл Великов 72НТ за Михаил Великов и 4 ШТ за отбора
112Даниел Марков – Росен Гитцов 12НТ за Росен Гицов и 4ШТ за отбора
14Деян Георгиев 9 – Михайл Великов 73НТ, 5ШТ и 6 за отбора на Деян Георгиев
18Георги Райчев 3 – Искрен Пондев 25СИ
110Галин Петров 277 – Николай Саев 8БДП
112Галин Петров 277 – Васил Ангелов 487 – Бойко Шопов 70БДП
21Росен Гитцов 1 – Александър Тцаков 64 – Васил Ангелов 487 – Виктор Върбанов 57СИ
21Даниел Марков 5 – Росен Гитцов 1 – Деян Георгиев 153НТ, 9ШТ (5+4ШТ) за Даниел Марков и 6 за отбора
21Деян Георгиев 15 – Галин Петров 2773НТ за Деян Георгиев, 7 ШТ (5+2) и 6 за отбора
22Росен Гитцов 1 – Николай Саев 93НТ, 7ШТ (5+2) за Николай Саев + 6 за отбора
22Алекс Нойман 18 – Пламен Димитров 132НТ за Алекс Нойман и 4 за отбора
23Бойко Шопов 70 – Искрен Пондев 25 – Николай Саев 9СИ
25Виктор Върбанов 57 – Антон Стратиев 001 – Мирослав Петков 502НТ, 4 за отбора на Виктор Върбанов
27Даниел Марков 5 – Искрен Пондев 25БДП
27Антон Стратиев 001 – Галин Петров 277БДП
27Мирослав Петков 50 – Галин Петров 277БДП
212Алекс Нойман 18 – Антон Стратиев 0012НТ, 4 за отбора на Алекс Нойман
Bulgarian BG English EN