Race Об. Завой Ситуация
1 1 1 Даниел Марков 5 – Иван Маринов 46 – Михай Великов 7 – Росен Гитцов 1 – Мирослав Петков 50 – Димитър Палаузов 88 – Пламен Димитров 13 БДП – СИ
1 1 2 Васил Ангелов 487 – Рой Верваеке 14 – Галин Петров 277 2НТ и 4 ШТ за отбора за Васил Ангелов
1 1 2 Даниел Марков – Михайл Великов 7 2НТ за Михаил Великов и 4 ШТ за отбора
1 1 2 Даниел Марков – Росен Гитцов 1 2НТ за Росен Гицов и 4ШТ за отбора
1 4 Деян Георгиев 9 – Михайл Великов 7 3НТ, 5ШТ и 6 за отбора на Деян Георгиев
1 8 Георги Райчев 3 – Искрен Пондев 25 СИ
1 10 Галин Петров 277 – Николай Саев 8 БДП
1 12 Галин Петров 277 – Васил Ангелов 487 – Бойко Шопов 70 БДП
2 1 Росен Гитцов 1 – Александър Тцаков 64 – Васил Ангелов 487 – Виктор Върбанов 57 СИ
2 1 Даниел Марков 5 – Росен Гитцов 1 – Деян Георгиев 15 3НТ, 9ШТ (5+4ШТ) за Даниел Марков и 6 за отбора
2 1 Деян Георгиев 15 – Галин Петров 277 3НТ за Деян Георгиев, 7 ШТ (5+2) и 6 за отбора
2 2 Росен Гитцов 1 – Николай Саев 9 3НТ, 7ШТ (5+2) за Николай Саев + 6 за отбора
2 2 Алекс Нойман 18 – Пламен Димитров 13 2НТ за Алекс Нойман и 4 за отбора
2 3 Бойко Шопов 70 – Искрен Пондев 25 – Николай Саев 9 СИ
2 5 Виктор Върбанов 57 – Антон Стратиев 001 – Мирослав Петков 50 2НТ, 4 за отбора на Виктор Върбанов
2 7 Даниел Марков 5 – Искрен Пондев 25 БДП
2 7 Антон Стратиев 001 – Галин Петров 277 БДП
2 7 Мирослав Петков 50 – Галин Петров 277 БДП
2 12 Алекс Нойман 18 – Антон Стратиев 001 2НТ, 4 за отбора на Алекс Нойман
Bulgarian BG English EN