Манш Обик. Доклавдал Описание
1 1 Race Control Alex Neuman – Неизпълнено наказание
1 1 Reported 88 vs 70
1 1 Reported 8 vs 3
1 1 Reported 57 vs 13
1 4 Reported рестарт на състезанието 25 and 26 – старт финалната права
1 4 Reported 70 vs 3
1 16 Reported 70 vs 50
1 17 Reported 19 vs 25
1 19 Reported 1 vs 70
2 1 Reported 64 vs 8
2 1 Reported 7 vs 13
2 1 Reported 277 vs 15
2 13 Reported 001 vs 25 vs 277
2 14 Reported 5 vs 277
2 16 Reported 001 vs 25
2 18 Reported 87 vs 1
2 18 Reported 1 vs 33 реджойн
2 18 Reported 5 vs 12 (кола 5 е със син флаг)
2 19 Reported 001 vs 7
2 20 Reported 33 vs 1
2 17 Димитър Драганов Даниел Марков vs. Деян Георгиев (Димитър Драганов)
Bulgarian BG English EN