RaceОб.ЗавойСитуация
111Даниел Марков 5 – Иван Маринов 46 – Михай Великов 7 – Росен Гитцов 1 – Мирослав Петков 50 – Димитър Палаузов 88 – Пламен Димитров 13
112Васил Ангелов 487 – Рой Верваеке 14 – Галин Петров 277
112Даниел Марков – Михайл Великов 7
112Даниел Марков – Росен Гитцов 1
14Деян Георгиев 9 – Михайл Великов 7
18Георги Райчев 3 – Искрен Пондев 25
110Галин Петров 277 – Николай Саев 8
112Галин Петров 277 – Васил Ангелов 487 – Бойко Шопов 70
21Росен Гитцов 1 – Александър Тцаков 64 – Васил Ангелов 487 – Виктор Върбанов 57
21Даниел Марков 5 – Росен Гитцов 1 – Деян Георгиев 15
21Деян Георгиев 15 – Галин Петров 277 (връщане на пистата)
22Росен Гитцов 1 – Николай Саев 9
22Алекс Нойман 18 – Пламен Димитров 13
23Бойко Шопов 70 – Искрен Пондев 25 – Николай Саев 9
25Виктор Върбанов 57 – Антон Стратиев 001 – Мирослав Петков 50
27Даниел Марков 5 – Искрен Пондев 25
27Антон Стратиев 001 – Галин Петров 277
27Мирослав Петков 50 – Галин Петров 277
212Алекс Нойман 18 – Антон Стратиев 001
Bulgarian BG English EN